Petro Jet

Thermojet - kliknutím zvětšit

Chcete snížit své výdaje za teplo Vašeho domova z desetitisíců na přijatelnou částku?

Máme pro Vás řešení. Spalujte levné palivo z odpadové biomasy.


VÝHODY SYSTÉMU


Extrémně nízké náklady na vytápění objektů Plně automatický systém vytápění Ekologicky čistý provoz Spalování neprodukuje agresivní sloučeniny, které by poškozovaly komín nebo těleso kotle. Hořáky PETROJET neprodukují žádné pachové stopy, které obtěžují okolí. Pracovní teplota spalování je až 1200°C. PETROJET nepoužívá problematický útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Zařízení pracuje v nejvyšší ekologické třídě s téměř nulovými emisemi CO.
Účinnost hořáků PETROJET je až 95 %.

Patentovaná technologie hořáku Petros na automatické spalování biomasi pro rodiné domy a komerční prostory

Systém spalování v otočném roštu -  PETROJET Biorobot -  spaluje téměř všechny druhy rostlinných pelet, také obilí, kukuřici, hořčici a další rostlinná paliva v sypkém nepeletovaném stavu.Hořák PETROJET  s účinnosti 96%, spálí i plyny, které vnikají při hoření, spaliny jsou ekologicky čisté a bez zápachu.V kotli se neusazují agresivní sloučeniny, které by mohly kotel poškozovat a zkracovat tak jeho životnost.

 

Druhy peletek


A) Dřevěné peletky, které se vyrábí pouze z měkkého dřeva bez jakýchkoliv příměsí. Tyto pelety jdou snadno spalovat, a jejich spalování neklade na kotel žádné zvláštní požadavky. Výrobců kotlů, kteří zvládli jejich spalování je mnoho. Avšak cena bílých dřevěných peletek je poměrně vysoká a topení s nimi se náklady blíží vytápění plynem.


B) Rostlinné peletky, které se vyrábí z částí nebo zbytků rostlin, jako např, slámy, sena, odpadu, který vzniká čištěním obilí, hořčice, makoviny a dalších plodin.
Při spalování tohoto paliva vzniká struska, která má snahu se napékat na rošt kotle a obsluha pak musí často mechanicky tuto struku odstraňovat .Proti tomuto faktu stojí extrémě nízká cena tepla , které lze z tohoto paliva vyrobit. Většina výrobců toto palivo  dodává do tepelných elektráren, které musí spalovat několikaprocentní podíl biomasy. Pelet jako paliva je dostatek a vzniká stále větší počet nových výrobců, většinou z řad zemědělců, kteří mají snadný přístup k rostlinnému materiálu.
Tyto peletky však dokáží spálit jen kotle několika výrobců s podmínkou, že je možné spálit jeden nebo dva druhy těchto pelet, nebo pelety musí mít definované složení.

Additional information