Pro všechny kroky je nezbytné spočítat tepelné ztráty domu.

Vzít v úvahu typ vytápění, podlahové vytápění nebo topení radiátory.

Správně navrhnout a optimalizovat zdroj vytápění.

Umístění budovy v okolním prostředí.

Krok 1

Nejvýhodnější a nejekonomičtější typ vytápění tepelným čerpadlem je země-voda, s využitím zemního plošného kolektoru jako zdroje.

Výhody: nízké pořizovací náklady, nízké provozní náklady, dlouhá životnost.

Podmínkou je 250m2-450m2 volné plochy, zahrady.

Krok 2

Nemáte-li volnou plochu pro zřízení plošného kolektoru a máte vhodný prostor, kam by mohla přijet vrtná souprava, je nejvhodnější systém země-voda. Preferujete vyšší počáteční investici, ale nejnižší provozní náklady spojené s dlouhou životností čerpadla.

Výhody: nejsou kladené vysoké nároky na volnou plochu. V oblastech s nízkými teplotami (výše položené oblasti, horské oblasti) tento systém uspoří až 40% nákladů na vytápění. Mají stabilní výkon i při extrémně nízkých teplotách.

Vrt má životnost desítky let. Zkušenosti ze zemí, kde se využívají vrty, ukazují, že jsou funkční i dodnes, tedy po 50ti letech. A to musíme vzít v úvahu dnešní kvalitu materiálů, která je řádově vyšší než byla dříve.

Nevýhody: vyšší pořizovací náklady na zřízení vrtu.

Krok 3

Nemáte-li vhodný pozemek nebo prostor, dle kroku 1 a 2. Je nejvhodnější čerpadlo vzduch-voda.

Výhody: nízké pořizovací náklady.

Krok 4

Použití čerpadla vzduch-vzduch. Tento sytém je výhodný všude tam, kde je otevřený prostor.

Výhody: nízké pořizovací náklady, nízké provozní náklady. Moderní a jednoduchý způsob vytápění. Jednoduchá montáž, bez nároku na prostor.

Nevýhody: nutnost zřízení zdroje pro TUV.

Additional information